Bản tin báo Cà Mau điện tử ngày 11 tháng 10 năm 2019-Triển lãm “Đất và người Cà Mau” tại TP. Hồ Chí Minh
-Tổ chức phiên chợ hàng Việt tại Năm Căn
-Điểm sáng từ “ngôi trường công nghệ”
-Sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển
-Triển khai 14 mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến
-Tiềm năng từ lớp học đan lờ cua
-Phụ nữ đa canh làm giàu

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://krescentmoon.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *