Bộ phụ kiện làm khung quạt guồng 2 Lúa CX140, 2 Lúa BK140 và Con lăn 2 Lúa RX🌟THIẾT BỊ NUÔI TÔM:
► Máy thổi khí:
► Ống Nano-Tube:
► Máy quạt nước:
► Cát Nhôm oxit:
🌟 PHẦN MỀM:
► Pha dung dịch trồng thủy canh:
► Xác định tỷ lệ sống của tôm trong ao:
► Xác định công suất sục khí ao tôm:
► Định mức cho tôm ăn hằng ngày:
► Tính thể tích ao hồ:
► Tính diện tích nhà màng:

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://krescentmoon.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *