Coca Cola và Đá khô Phản Ứng ghê gớm ,phá hủy nhiều thứ ,coca cola and dry ice.Thanh Hoai KGCoca Cola và Đá khô Phản Ứng ghe gớm ,phá hủy nhiều thứ ,coca cola and dry ice .Thanh Hoài KG sẽ cập nhật nhiều video .Bảo vệ động vật và môi trường. giải trí độc và lạ.Về con người .săn bắt và hái lượm. Sinh vật. Đồ vật. Võ thuật …để phục vụ nhu cầu giải #UCjIzUpi4VBlK2Ob9q-LcrJw?view_as=subscriber
* Thanh Hoai KG will update many videos. Animal and environmental protection. poisonous and strange entertainment. About people, objects, hunting and gathering. Creature. Items. Martial arts … to serve entertainment need
_ Hãy Đăng ký( subscribe) Để cập nhật nhiêu video mới nhất
_ Please Register (subscribe) To update the latest videos
_

_ Facebook;
_Twitter;

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://krescentmoon.net/category/cong-nghe/

9 bình luận về “Coca Cola và Đá khô Phản Ứng ghê gớm ,phá hủy nhiều thứ ,coca cola and dry ice.Thanh Hoai KG”

  1. Video nghiên cứu này liệu có khả thi nếu ai đó học theo làm điều xấu, cho người khác ko thì người dẫn chuyện là đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *