(eng/jpn/chn/vi)🍺숙취로 맞은 아침, 맨얼굴로 나가기는 좀? 그런 날 하기좋은 메이크업(feat.초보 환영)ㅣ초보자 메이크업ㅣ기초케어ㅣ챙잇뷰티CHAEYOUNG숙취로 맞은 아침! 나기기는 나가야하는데 맨얼굴로 나가기는 좀 그런 날의 겟레디윗미를 담아봤는데요ㅎㅎㅎ지난 같이 잘 준비해요 영상에서 기초에 대한 설명이 많이 부족한것같아서 오늘은 기초케어 + 초보자분들도 쉽고 빠르게 끝낼 수 있는 데일리 메이크업도 함께 담아봤으니까 재미있게 봐주셨으면 좋겠어요:) 갑자기 쌀쌀해진 날씨에 감기 조심하시고 우리는 다음 영상에서 만나요 안녕♥
#기초케어 #초보메이크업 #데일리메이크업

instagram.
mail. rlacodud5189@naver.com

sub)숙취로 맞은 아침, 맨얼굴로 나가기는 좀? 그런 날 하기좋은 메이크업(feat.초보 환영)ㅣ초보자 메이크업ㅣ기초케어ㅣ챙잇뷰티CHAEYOUNG

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://krescentmoon.net/category/lam-dep/

21 bình luận về “(eng/jpn/chn/vi)🍺숙취로 맞은 아침, 맨얼굴로 나가기는 좀? 그런 날 하기좋은 메이크업(feat.초보 환영)ㅣ초보자 메이크업ㅣ기초케어ㅣ챙잇뷰티CHAEYOUNG”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *