30 Comments

  1. Chị bé Út Chibi ơi bao giờ em mới được lấy hàng em đạt từ 12 tháng 7 năm 2019 à Chị ơi Còn mấy ngày nữa em được mấy hàng ạ

  2. Chi oi em khong biet dăt hang😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😍😍😍😍😍😍😍😍😍🦚🦚🐲🐲🐬🐬🐬🐣🐣🐇🐇🐇🐑🐑🐱🐱🐎🐱🐱

  3. 😍😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💟💟💟💟💟💟💟💟💟💞💞💞💞💞💞

  4. Chậm 13 người😭😭😭😭😭😭😭😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😭😢😢😭😢😭😭😭😭😢😢😭😢😭😢😭😢😭😢😢😭😢😭😭😢😭😢😢😭😢😭😭😭😭😭😢😢😭😭😭😭😢😭😢😭😢😭😢😢😢😢😭😢😭😭😢😭😭😢😢

  5. Phòng ngủ. Giá rẻ. Chứ khong phải phòng ngũ. Giá rẽ
    Chu y lỗi chính tả vì đơn hàng đầu tiên bé nhà cô phát hiện ra đó. Nó nói mấy chị lớn mà viết sai chính tả. Nên khi ban hàng cho các be nhỏ. Các cháu nên lưu y lỗi chính tả nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *