14 Comments

  1. Mọi người hỏi sao tháng 5 rồi vẫn có tuyêt rồi thì hãy trả lời họ đi. Toàn thấy like mà ko thấy trả lời làm sao cho mọi người rõ z

  2. Chào mừng các bạn tham gia game volampk.net khi tham gia các bạn đạt cấp 200 max skill 9x sever đồ xanh

  3. Tu Texas len Colorado, ko biet ban qua New Mexico , hay di duong toi Oklahoma , Kansas roi moi' toi ' Colorado. Nhung phai cong^ nhan. USA rong. menh mong , dung' nghia~ dat' rong. nguoi` thua . Thanks.

  4. 24/05/2019 mà sao tuyết rơi dày thế! Chắc là rơi quanh năm – chắc là quay video vào mùa đông?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *