36 bình luận về “Scandal! S17 Ep3409 – 14/10/2019”

  1. Chumani too yho how can you make such a move at work, your mum is right people might assume & believe their assumptions, there's no way you can recover from it because already you seem weak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *