[Showbiz Korea] Joy(조이,Red Velvet) & Lee Min-jung(이민정) ! Celebrities' The Leopard PrintWhat’s stylin’ today on FASHION WEEKLY?!
Animal prints are back again~ and one of them is… the leopard pattern, which may just become a staple in your autumn and winter wardrobe! So let’s get some ideas for a leopard print ensemble based on what celebrity fashionistas are wearing!

올 가을, 겨울에 유행을 선도할 아이템! 강렬한 존재감의 패턴! 레오파드! 패션 위클리! 오늘의 주제! ‘레오파드 패션’ 매력적인 레오파드 스타일링을 선택한 스타들의 패션을 알아보자!

#RedVelvet #JOY #이민정

Visit ‘Showbiz Korea’ Official Pages
Facebook:
Twitter:

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://krescentmoon.net/category/giai-tri/

3 bình luận về “[Showbiz Korea] Joy(조이,Red Velvet) & Lee Min-jung(이민정) ! Celebrities' The Leopard Print”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *