[Showbiz Korea] TAEYEON(태연) & HEIZE(헤이즈) ! Celebrities' Cardigan FashionCardigan
What’s stylin’ today on FASHION WEEKLY?!
There is a must-have item for transitional weather and it’s… the cardigan! Cardigans don’t just come in diverse styles; they can be layered and styled in various ways according to the occasion. So just how did celebrity fashionistas make use of this classic item? Let’s find out right now!

환절기 필수템 ‘가디건’
오늘의 주제! 쌀쌀해진 환절기에 유용하게 입을 수 있는 아이템 ‘가디건’ 다양하게 매치할 수 있는 코디 아이템으로 꾸준히 사랑받고 있는 아이템! 트렌디함을 넘나드는 가디건 패션! 과연 패셔니스타들은 어떤 스타일링으로 가디건 패션을 완성했는지~~ 지금부터 함께 알아보자!

#Taeyeon #Heize #KimTaeri

Visit ‘Showbiz Korea’ Official Pages
Facebook:
Twitter:

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://krescentmoon.net/category/giai-tri/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *