Du Lịch✅

Tạp chí du lịch l Chợ đêm Hà Tiên (Ha Tien Night Market) mang Hong Kong về biên giới l THKGTp. Hà Tiên đã xây lại khu chợ đêm tại khu đô thị mới theo mô hình chợ đêm Hong Kong đặc sắc, các gian hàng đều được thiết kế bởi hình vẽ bắt…

source: https://krescentmoon.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://krescentmoon.net/category/du-lich/

Leave a Reply