16 Comments

  1. Anh nuôi nhiều món quá, cá chạch lấu nuôi bằng ấu trùng ruồi lính đen hay quá, chúc anh vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *